• dingbu1

Laporan analisis pasaran pakaian yoga China 2020-kaji selidik status pasaran dan perancangan strategi pembangunan

Sejak 2020, industri pakaian yoga telah mengekalkan perkembangan yang stabil, tetapi disebabkan wabak global COVID-19, industri pakaian yoga China telah terjejas sedikit sebanyak. Tetapi dengan kerja dan pengeluaran disambung semula dengan cepat di negara ini, industri pakaian yoga secara beransur-ansur kembali berkembang. Dalam jangka masa panjang, wabak ini mempunyai sedikit kesan terhadap industri pakaian yoga di pasaran domestik yang luas. Pada masa ini, pembangunan ekonomi China adalah baik, tahap pendapatan penduduk sentiasa bertambah baik, menyediakan persekitaran penggunaan pasaran yang baik untuk industri pakaian yoga. Dasar perindustrian menyediakan persekitaran perniagaan yang baik untuk industri pakaian yoga, dan juga menyediakan jaminan dasar yang baik untuk pelabur.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dari perspektif pelaburan dan pembangunan industri pakaian yoga domestik, industri pakaian yoga telah digemari oleh ibu negara. Daripada data statistik, skala pelaburan industri pakaian yoga pada 2019 mencapai *** 100 juta yuan. Ia boleh ditunjukkan bahawa industri pakaian yoga mempunyai keupayaan yang baik untuk menarik pelaburan.

news1

Ramalan pertumbuhan pelaburan industri pakaian yoga China

 Dengan pembangunan berterusan ekonomi China ke arah kualiti, inovasi perindustrian telah dianjurkan. Industri pakaian yoga di China sedang memasuki peringkat pembangunan, pelaburan industri berkualiti digunakan terutamanya untuk inovasi teknologi, penyelidikan dan pembangunan produk, dan lain-lain, industri berkaitan dalam jangka pendek juga akan meningkatkan pelaburan untuk mendapatkan lebih banyak daya saing pasaran, dengan itu memperoleh pasaran yang lebih luas, jadi industri akan terus mengembangkan skala pelaburan, pertumbuhan pelaburan dijangka mengekalkan pertumbuhan yang stabil.

Ramalan pertumbuhan pelaburan industri pakaian Yoga di China dari 2020 hingga 2026

news2

Indeks kepekatan pasaran industri ialah kaedah pengukuran yang paling biasa digunakan. Mengikut piawaian klasifikasi darjah kepekatan industri ahli ekonomi Amerika Bain dan MitI Jepun, struktur pasaran perindustrian secara kasar dibahagikan kepada dua kategori: jenis oligopolistik (CR8≥40) dan jenis kompetitif (CR8 < 40%). Antaranya, jenis oligopoli terbahagi kepada jenis oligopoli yang sangat tinggi (CR8≥70%) dan jenis oligopoli berkepekatan rendah (40%≤CR8 < 70%). Jenis kompetitif dibahagikan lagi kepada jenis daya saing kepekatan rendah (20%≤CR8 < 40%) dan jenis daya saing terpencar (CR8 < 20%).

Dari perspektif penumpuan pasaran pakaian yoga pada 2019, CR4 keseluruhan industri ialah **%.

Klasifikasi struktur pasaran oleh American Bain & Company

news3

 Rangkaian Laporan China ialah laporan analisis industri kanan, penyedia laporan penyelidikan mendalam pasaran dan portal maklumat industri komprehensif Kumpulan dunia. “Laporan Analisis Pasaran Pakaian Yoga China 2020 – Tinjauan Status Pasaran dan Perancangan Strategi Pembangunan” merangkumi data industri terkini, lokasi hangat pasaran, perancangan dasar, risikan daya saing, ramalan prospek pasaran, strategi pelaburan dan kandungan lain. Lebih banyak ditambah dengan sejumlah besar carta intuitif untuk membantu perusahaan dalam industri ini memahami dengan tepat arah aliran pembangunan industri, arah aliran peluang pasaran, pembangunan strategi kompetitif perusahaan dan strategi pelaburan yang betul. Berdasarkan data berwibawa yang dikeluarkan oleh Biro Perangkaan Kebangsaan, Pentadbiran Am Kastam dan Pusat Maklumat Negeri, serta penyelidikan lapangan pusat kami tentang industri, dan digabungkan dengan persekitaran industri, laporan ini menjalankan penyelidikan dan analisis pasaran daripada pelbagai perspektif termasuk teori kepada amalan, makro kepada mikro.

Ia merupakan salah satu asas keputusan penting bagi perusahaan industri, syarikat pelaburan yang berkaitan dan jabatan kerajaan untuk memahami dengan tepat arah aliran pembangunan industri, memahami corak persaingan industri, mengelakkan risiko operasi dan pelaburan, serta membuat keputusan strategik persaingan dan pelaburan yang betul. Laporan ini merupakan alat penting untuk memahami dan melabur dalam industri. Pandangan penyelidikan ialah perundingan maklumat industri terkenal domestik, mempunyai pasukan pakar kanan, selama bertahun-tahun telah beribu-ribu perusahaan, perunding, institusi kewangan, persatuan industri, pelabur individu menyediakan laporan analisis industri profesional, seperti pelanggan meliputi huawei, petroleum China, telekom China, bangunan China, dan perusahaan terkemuka industri seperti HP, Disney, Dan telah diiktiraf secara meluas oleh pelanggan.

Data laporan penyelidikan ini terutamanya menggunakan data statistik negara, Pentadbiran Am Kastam, data tinjauan soal selidik, data yang dikumpul oleh Kementerian Perdagangan dan pangkalan data lain. Antaranya, data makroekonomi terutamanya datang daripada Biro Perangkaan Kebangsaan, beberapa data statistik industri terutamanya datang daripada Biro Perangkaan Kebangsaan dan data penyelidikan pasaran, data perusahaan terutamanya datang daripada pangkalan data statistik perusahaan berskala besar dan bursa saham Negara. Biro Perangkaan, dan data harga terutamanya datang daripada pelbagai pangkalan data pemantauan pasaran. Kaedah analisis industri yang diguna pakai dalam laporan penyelidikan ini termasuk analisis model lima Angkatan Porter, analisis SWOT dan analisis PEST, untuk menjalankan analisis menyeluruh terhadap persekitaran dalaman dan luaran industri, dan menganalisis arah aliran semasa keadaan ekonomi negara, arah aliran pembangunan pasaran. dan tempat hangat industri semasa melalui penganalisis kanan. Ramalkan hala tuju pembangunan masa hadapan, titik panas yang muncul, ruang pasaran, aliran teknologi dan strategi pembangunan masa depan industri.

[Garis Laporan]

Bab satu: Gambaran keseluruhan perkembangan industri pakaian Yoga di China dari 2017 hingga 2020
Bahagian pertama ialah gambaran keseluruhan perkembangan industri pakaian yoga
I. Definisi industri pakaian yoga
Dua, pengenalan maklumat asas industri pakaian yoga
3. Analisis ciri-ciri pembangunan industri pakaian yoga
Bahagian kedua ialah analisis rantaian industri huluan dan hiliran industri pakaian yoga Cina
I. Pengenalan kepada prinsip model rantai perindustrian
Dua, analisis rantai industri pakaian yoga
3. Analisis rantaian perindustrian industri pakaian yoga Cina
1. Industri huluan
2. Industri hiliran
Bahagian tiga: Analisis kitaran hayat industri pakaian Yoga di China
I. Gambaran keseluruhan teori kitaran hayat industri pakaian yoga
Kedua, analisis kitaran hayat industri pakaian yoga
Bahagian keempat analisis indeks ekonomi industri pakaian yoga
I. Analisis keuntungan industri pakaian yoga
Dua, analisis kitaran ekonomi industri pakaian yoga
Tiga, analisis ruang nilai tambah industri pakaian yoga
Bahagian 5: Analisis halangan kemasukan industri pakaian Yoga di China
I. Analisis halangan kewangan dalam industri pakaian yoga
Dua, analisis halangan teknikal industri pakaian yoga
iii. Analisis halangan bakat dalam industri pakaian yoga
iv. Analisis halangan jenama dalam industri pakaian yoga
V. Analisis halangan lain dalam industri pakaian yoga

Bab dua: analisis status pembangunan pasaran pakaian yoga global 2017-2020
Sesi pertama ialah kajian semula kursus pembangunan industri pakaian yoga global
Bahagian kedua ialah pengedaran serantau pasaran industri pakaian yoga global
Bahagian ketiga analisis pasaran serantau industri pakaian yoga Asia
I. Analisis situasi pasaran semasa industri pakaian yoga Asia
ii. Saiz pasaran dan analisis permintaan pasaran industri pakaian yoga Asia
Ketiga, analisis prospek pasaran industri pakaian yoga Asia
Bahagian empat: Analisis pasaran serantau industri pakaian yoga Amerika Utara
1. Analisis status pasaran industri pakaian yoga Amerika Utara
ii. Analisis saiz pasaran dan permintaan pasaran industri pakaian yoga Amerika Utara
3. Analisis prospek pasaran industri pakaian yoga Amerika Utara
Bahagian v Analisis pasaran industri pakaian yoga eu
1. Analisis status pasaran industri pakaian yoga eu
ii. Saiz pasaran dan analisis permintaan pasaran industri pakaian Yoga di Eu
3. Analisis prospek pasaran industri pakaian yoga Eu
Bahagian enam: Analisis perusahaan utama dalam industri pakaian yoga global
Bahagian 7 Ramalan aliran pengedaran industri pakaian yoga dunia dari 2021 hingga 2026
Bahagian 8 ramalan saiz pasaran industri pakaian yoga global dari 2021 hingga 2026

Bab ketiga menganalisis persekitaran pembangunan industri pakaian Yoga di China
Bahagian satu analisis persekitaran makroekonomi China
I. Analisis pertumbuhan KDNK China
Kedua, analisis situasi pembangunan ekonomi industri
Analisis pelaburan aset tetap sosial
Jumlah keseluruhan pakaian yoga yang digunakan oleh seluruh masyarakat
5. Analisis pertumbuhan pendapatan penduduk bandar dan luar bandar
Analisis perubahan harga pengguna
Analisis situasi pembangunan perdagangan asing
Bahagian dua: Analisis persekitaran dasar industri pakaian Yoga di China
I. Keadaan semasa sistem kawal selia industri
Dasar dan peraturan utama industri
Bahagian tiga: Analisis pembangunan persekitaran sosial industri pakaian Yoga di China
1. Analisis populasi dan persekitaran
2. Analisis persekitaran pendidikan
Analisis persekitaran budaya
iv. Analisis persekitaran ekologi
Kelima, analisis konsep penggunaan

Bab empat: Operasi industri pakaian Yoga di China
Bahagian pertama ialah pengenalan pembangunan industri pakaian Yoga di China
I. Kajian semula kursus pembangunan industri
Kedua, analisis inovasi industri
Tiga, analisis ciri pembangunan industri
Bahagian kedua ialah analisis saiz pasaran industri pakaian Yoga di China
Bahagian ketiga analisis bekalan industri pakaian yoga China
Bahagian keempat analisis permintaan industri pakaian yoga China
Bahagian 5: Analisis keseimbangan antara penawaran dan permintaan industri pakaian Yoga di China
Bahagian enam: Analisis arah aliran pembangunan industri pakaian Yoga di China

Bab kelima pemantauan data operasi industri pakaian yoga China
Bahagian pertama analisis saiz industri pakaian yoga China
Satu, analisis struktur kuantiti perusahaan
ii. Analisis saiz aset industri
Bahagian kedua pengeluaran dan pemasaran industri pakaian yoga Cina dan analisis kos
1. Aset semasa
Kedua, analisis hasil jualan
Tiga, analisis liabiliti
iv. Analisis skala keuntungan
Analisis nilai keluaran
Bahagian ketiga analisis indeks kewangan industri pakaian yoga China
I. Analisis keuntungan industri
Kedua, analisis kesolvenan industri
3. Analisis kapasiti operasi industri
iv. Analisis keupayaan pembangunan industri

Bab enam: Analisis corak pasaran pakaian yoga Cina 2017-2020
Bahagian pertama analisis status persaingan industri pakaian yoga Cina
I. Analisis persaingan industri pakaian Yoga di China
2. Analisis jenama utama industri pakaian Yoga di China
Bahagian dua: Analisis kepekatan industri pakaian Yoga di China
1. Analisis kepekatan pasaran industri pakaian yoga Cina
2. Analisis tahap kepekatan perusahaan industri pakaian yoga Cina
Bahagian ketiga ialah masalah industri pakaian Yoga di China
Bahagian keempat ialah analisis strategi industri pakaian yoga Cina untuk menyelesaikan masalah
Bahagian kelima analisis daya saing industri pakaian yoga China
1. Faktor pengeluaran
Dua, syarat permintaan
3. Industri sokongan dan berkaitan
iv. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan
V. Peranan kerajaan

Bab tujuh: 2017-2020 ciri permintaan industri pakaian yoga Cina dan analisis dinamik
Bahagian pertama dinamik pasaran pengguna industri pakaian yoga China
Bahagian kedua ialah analisis ciri-ciri industri pakaian yoga Cina
1. Keutamaan permintaan
Kedua, keutamaan harga
3. Keutamaan jenama
4. Keutamaan lain
Bahagian ketiga analisis kos industri pakaian yoga
Keempat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga industri pakaian yoga
1. Faktor penawaran dan permintaan
2. Faktor kos
Tiga, faktor saluran
4. Faktor lain
Bahagian kelima analisis harga industri pakaian yoga Cina
Bahagian keenam ramalan trend harga purata industri pakaian yoga China
I. Faktor harga yang mempengaruhi industri pakaian Yoga di China
Dua, ramalan trend harga purata industri pakaian yoga China
Tiga, ramalan pertumbuhan harga purata industri pakaian yoga China

Bab lapan: 2017-2020 Analisis status pasaran serantau industri pakaian Yoga di China
Bahagian pertama ialah pengedaran saiz pasaran serantau industri pakaian Yoga di China
Bahagian kedua analisis pasaran pakaian yoga timur China
I. Gambaran Keseluruhan China Timur
2. Analisis persekitaran ekonomi di China Timur
3. Analisis saiz pasaran pakaian yoga di China Timur
Keempat, ramalan saiz pasaran pakaian yoga China timur
Bahagian tiga analisis pasaran di tengah China
I. Gambaran Keseluruhan China Tengah
2. Analisis persekitaran ekonomi di China Tengah
3. Analisis saiz pasaran pakaian yoga di tengah China
Keempat, ramalan saiz pasaran pakaian yoga di tengah China
Bahagian 4 Analisis pasaran China Selatan
I. Gambaran Keseluruhan China Selatan
2. Analisis persekitaran ekonomi di China Selatan
3. Analisis saiz pasaran pakaian yoga di China Selatan
Keempat, ramalan saiz pasaran pakaian yoga China selatan

Bab 9 situasi persaingan industri pakaian Yoga di China dari 2017 hingga 2020
Bahagian 1 Analisis Struktur Pertandingan Industri Pakaian Yoga di China (Model Lima Pasukan Porter)
Persaingan antara perusahaan sedia ada
Analisis calon peserta
iii. Analisis ancaman pengganti
iv. Kuasa tawar-menawar pembekal
V. Kuasa tawar-menawar pelanggan
Bahagian dua: Analisis SWOT industri pakaian yoga Cina
Pertama, analisis kelebihan industri
2. Analisis kelemahan industri
3. Analisis peluang industri
iv. Analisis ancaman industri
Bahagian 3 Analisis Persekitaran Persaingan Industri Pakaian Yoga Cina (PEST)
I. Persekitaran dasar
2. Persekitaran ekonomi
Ketiga, persekitaran sosial
iv. Persekitaran teknikal

Bab 10 Analisis perusahaan bagi Industri pakaian Yoga (dilaraskan dengan kemas kini data)
Bahagian 1 Perusahaan
I. Profil perusahaan
ii. Perniagaan Utama
3. Status Pembangunan
4. Analisis kelebihan dan kekurangan
Perusahan Seksyen 2
I. Profil perusahaan
ii. Perniagaan Utama
3. Status Pembangunan
4. Analisis kelebihan dan kekurangan
Perusahan Seksyen 3
I. Profil perusahaan
ii. Perniagaan Utama
3. Status Pembangunan
4. Analisis kelebihan dan kekurangan
Perusahan Seksyen 4
I. Profil perusahaan
ii. Perniagaan Utama
3. Status Pembangunan
4. Analisis kelebihan dan kekurangan
Perusahan Seksyen 5
I. Profil perusahaan
ii. Perniagaan Utama
3. Status Pembangunan
4. Analisis kelebihan dan kekurangan

Bab 11 Analisis dan ramalan prospek pembangunan industri pakaian Yoga di China dari 2021 hingga 2026
Bahagian pertama ialah analisis prospek pembangunan masa depan industri pakaian Yoga di China
I. Analisis persekitaran pelaburan domestik industri pakaian yoga
2. Analisis peluang pasaran industri pakaian Yoga di China
Tiga, ramalan pertumbuhan pelaburan industri pakaian yoga China
Bahagian kedua ialah ramalan trend pembangunan masa depan industri pakaian Yoga di China
Bahagian ketiga ramalan pembangunan pasaran industri pakaian yoga Cina
I. Ramalan saiz pasaran industri pakaian Yoga di China
Kedua, ramalan pertumbuhan pasaran industri pakaian yoga China
Tiga, ramalan skala nilai keluaran industri pakaian yoga China
Empat, ramalan pertumbuhan nilai keluaran industri pakaian yoga China
V. Ramalan bekalan dan permintaan industri pakaian Yoga di China
Bahagian keempat ramalan arah aliran keuntungan industri pakaian yoga China
Pertama, ramalan pertumbuhan keuntungan kasar industri pakaian yoga China
Dua, industri pakaian yoga China jumlah ramalan pertumbuhan keuntungan

Bab 12 risiko pelaburan dan analisis pemasaran industri pakaian Yoga di China dari 2021 hingga 2026
Bahagian pertama analisis risiko pelaburan industri pakaian yoga
I. Analisis risiko dasar industri pakaian yoga
Dua, analisis risiko teknikal industri pakaian yoga
Tiga, analisis risiko persaingan industri pakaian yoga
iv. Analisis risiko lain industri pakaian yoga
Bahagian kedua analisis pembangunan perniagaan industri pakaian yoga dan cadangan
I. Model perniagaan industri pakaian yoga
Dua, model jualan industri pakaian yoga
Tiga, arah inovasi industri pakaian yoga
Bahagian ketiga strategi mengatasi industri pakaian yoga
Pertama, ambil peluang pelaburan negara
ii. Pelaksanaan pakatan strategik kompetitif
Ketiga, strategi mengatasi perusahaan sendiri

Bab 13:2021-2026 Strategi pembangunan industri pakaian yoga China dan cadangan perancangan
Bahagian pertama ialah analisis strategi jenama industri pakaian Yoga di China
Pertama, kepentingan jenama pakaian yoga
Dua, perusahaan pakaian yoga untuk melaksanakan kepentingan strategi jenama
Tiga, analisis status jenama perusahaan pakaian yoga
Empat, strategi jenama perusahaan pakaian yoga
Lima, strategi pengurusan strategik jenama pakaian yoga
Bahagian kedua pelaksanaan strategi pelanggan utama pasaran industri pakaian yoga China
Pertama, keperluan untuk melaksanakan strategi pelanggan utama
ii. Wujudkan pelanggan utama secara munasabah
Ketiga, strategi pemasaran untuk pelanggan utama
Keempat, mengukuhkan pengurusan pelanggan utama
Lima, pelaksanaan strategi pelanggan utama untuk memberi tumpuan kepada masalah untuk menyelesaikan
Bahagian ketiga analisis perancangan komprehensif strategik industri pakaian yoga China
I. Perancangan strategik yang menyeluruh
2. Strategi pembangunan teknologi
3. Strategi portfolio perniagaan
iv. Perancangan strategik wilayah
5. Perancangan strategik industri
Vi. Strategi jenama pemasaran
Vii. Perancangan strategi yang kompetitif

Bab 14:2021-2026 Strategi pembangunan industri pakaian yoga China dan cadangan pelaburan
Bahagian pertama analisis strategi produk industri pakaian yoga China
I. Strategi pembangunan produk perkhidmatan
Kedua, strategi pembahagian pasaran
Ketiga, pilihan pasaran sasaran
Bahagian dua: Analisis strategi harga industri pakaian Yoga di China
Bahagian ketiga strategi saluran pemasaran industri pakaian yoga China
I. Strategi pemilihan saluran industri pakaian yoga
Dua, strategi pemasaran industri pakaian yoga
Bahagian keempat strategi harga industri pakaian yoga China
Bahagian kelima memerhatikan cadangan pelaburan penganalisis industri dunia
I. Analisis bidang pelaburan utama industri pakaian Yoga di China
Analisis produk pelaburan utama dalam industri pakaian yoga China


Masa siaran: Sep-07-2021